آرمان پنجتن طوسی
موسس و مدیرعامل ویستو

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 
کارشناسی زبان انگلیسی
مدیرعامل شرکت‌ نوین گستران فناوری ورجاوند
مدیرعامل پروژه‌ی استارتاپی ویستو
مدیرعامل رایانش پردازش آرمان
مدیرعامل صرافی رمزارز ویتبکس

LinkedinArman TousiInstagram
افشین طالبی
مدیر و سرپرست تیم فنی
https://www.linkedin.com/in/afshintalebi/
فرامرز صحرایی
مدیردپارتمان تکنولوژی ویستو
https://www.linkedin.com/in/faramarzsahraei/
مصطفی آذرنگ
سرپرست بخش تحقیق و توسعه ویستو
دکتر علی غفار هاشمی
مشاور توسعه کسب و کار ویستو
https://www.linkedin.com/in/ali-hashemi-35ba6b131/
سعید نوربار
سرپرست تیم تولید محتوا
سمیرا الیاسی
سرمایه گذار ویستو و مدیریت شبکه های اجتماعی و انتشار محتوا
مهرناز نجاتی
مسول اجرایی و انتشار محتوا و پشتیبانی فنی سایت
https://www.linkedin.com/in/mehrnaz-nejati-a0558b7a/https://www.instagram.com/mehrnaz.nejati/