نوشته‌ها

قراردادهای هوشمند زمان بندی شده

قراردادهای HTLC؛ قراردادهای هوشمند زمان بندی شده   قرارداد های هوشمندی(قراردادهای HTLC) هستند که مهلت محدودی دارند و در آن مهلت زمانی باید معامله اتمی خود را انجام دهند. این قراردادها اطمینان حاصل می‌کنند که مبادله اتفاق می‌افتد یا خیر.  از ویژگی های این نوع قرارداد این است که در کانالهای پرداخت دو طرف برای انتقال […]

اوراکل بلاکچین

در حیطه بلاکچین اوراکل یک منبع اطلاعاتی است. در واقع اوراکل ها خدمات ثالثی هستند که داده های خارجی را در قراردادهای هوشمند فراهم می‌کنند. آنها یک پل ارتباطی بین بلاکچین و دنیای خارج هستند.