2021/08/07

KuCoin ربات تجاری (Trading Bot) را راه اندازی می کند.

‏ KuCoin ربات تجاری (Trading Bot) را راه اندازی می کند و از ویژگی جدید این ربات رونمایی کرد. ‏KuCoin ، یک صرافی جهانی رمز ارز […]
2021/08/02

حمایت حیرت انگیز، بانک آمریکا ، یکی از بزرگترین موسسات بانکی

در یک حمایت حیرت انگیز، بانک آمریکا ، یکی از بزرگترین موسسات بانکی در ایالات متحده ، برخی از فرصت های کلیدی را که بیت کوین […]