افزایش جذابیت بازار بیت کوین و اتریوم در ایران/ آرمان پنجتن طوسی در گفتگو با رویداد ۲۴