امکان پرداخت موبایلی رمزارزها برای کاربران اندروید فعال شد!