آرمان پنجتن طوسی، مدیرعامل شرکت رایانش پردازش آرمان ( ویستو) در گفت‌وگو با فابانیوز