انقضای قراردادهای آپشن بیت کوین و اتر، دلیل ریزش بازار رمزارزها