علی بابا بخشی از توکن های غیرقابل تغییر را به عنوان خدمات حراج که بر اساس اتخاذ فناوری بلاکچین است را راه اندازی می کند.