ویتالیک بوترین: بیت کوین ممکن است از رشد بازار عقب بماند!