2020/06/24

۸ استارتاپ فناوری که از یونیسف کمک مالی دریافت کردند

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) برای حمایت از طرح‌های ابتکاری هشت شرکت نوپای فعال در حوزه فناوری، ۱۲۵ واحد اتریوم (معادل ۳۰ هزار دلار) به آنها اهدا کرد. این هشت استارتاپ از میان اقتصادهای نوظهور با هدف تامین مالی برای گسترش فعالیت‌های بشردوستانه انتخاب شده اند.