2020/07/18

استیکینگ(staking) چیست؟

استیکینگ (Staking) به نسبت ماینینگ به منابع سرمایه‌گذاری کمتری احتیاج دارد. این روش شامل نگهداری دارایی دیجیتال در یک والت ودریافت پاداش استیکنیگ خواهد بود.