2020/07/01

بایننس کوین چیست

بایننس کوین یک رمز ارز است که توسط صرافی بایننس ایجاد شده و برای مبادله رمز ارزها با یکدیگر طراحی شده است و امکان مبادله با سایر ارزهای راجع رایج را ندارد.