2020/06/10

«وی‌چین» به کمک تامین سلامت غذایی آمد

پروژه بلاکچین «وی‌چین» که در زمینه زنجیره تأمین فعالیت دارد، «وی‌چین» به کمک تامین سلامت غذایی آمد.اعلام کرد که یک همکاری را با شرکت صنایع غذایی «شنژن یونگتای» آغاز کرده است. هدف این همکاری، استفاده از فناوری ToolChain «وی‌چین» برای ارائه قابلیت ردیابی مواد غذایی است.