2020/09/13

دلار جمینی (GUSD) را بهتر بشناسیم

جمینی به رهبری «کامرون و تایلر وینکل ووس» برادران دوقلویی که به Winklevoss twins مشهورند تاسیس شد.دلار جمینی با کمک تکنسین های برتر ایجاد شده است.