2020/06/10

باج افزارها در حوزه رمزارزها

 نوعی نرم افزار مخرب هستند که هدفشان متقاعد کردن قربانیان برای پرداخت باج در ازای دسترسی مجدد به پرونده ها و اطلاعات شخصی شان است. در واقع به نحوی وارد سیستم شده و با الگوریتم رمز گذاری شده و  هک کردن سیستم   به اطلاعات قربانی دست پیدا می‌کنند.
2020/05/27

فیشینگ در حوزه رمزارزها

 فیشینگ یکی از گسترده ترین و رایج ترین تکنیک های حمله سایبری است و یکی از گونه‌های حمله مهندسی اجتماعی است که بر پایه شکست های انسانی و مستلزم دستکاری روانشناختی است.