مهندس آرمان پنج تن طوسی، ویستو،دنیای سرمایه گذاری،مرزنیوز

2021/07/04

بررسی تاثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد جهان و ایران در نشریه “دنیای سرمایه‌گذاری”

در پنجاه و چهارمین شماره نشریه “دنیای سرمایه‌گذاری”، تاثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد جهان و ایران توسط مدیران و صاحب‌نظران این بخش مورد بحث و بررسی قرار […]