2020/02/25

هاوینگ پیش رو و تجارت نهنگ ها

چیزی در حدود هشتاد و پنج روز تا هاوینگ بعدی بیت کوین باقی‌مانده است، رویدادی که پس از آن پاداش استخراج بیت کوین نصف خواهد شد. بیشتر کارشناسان حوزه ارزهای دیجیتال انتظار دارند به دنبال این اتفاق قیمت بیت کوین بالا رفته و به رکوردهای جدیدی دست یابد.