2020/03/13

سقوط قیمت‌ها شبکه اتریوم را با ازدحام مواجه کرد

روز گذشته شاهد سقوط قیمت #اتریوم (ETH#) از 200 دلار به 130 دلار بودیم که احتمالا دلیل این ازدحام_شبکه باشد.