2021/08/17

علی بابا بخشی از توکن های غیرقابل تغییر را به عنوان خدمات حراج که بر اساس اتخاذ فناوری بلاکچین است را راه اندازی می کند.

شرکت بزرگ چینی که بر اساس تجارت الکترونیک فعالیت دارد، بخشی از توکن های غیرقابل تغییر را به عنوان خدمات حراج علی بابا که بر اساس […]