2020/05/05

پذیرش بلاکچین در زنجیره تامین و چالش ها

فناوری بلاکچین تاثیر غیر قابل انکاری بر کسب و کار سازمان ها گذاشته است و یکی از حوزه‌های تاثیر پذیرش زنجیره تامین است.اگرچه فناوری بلاکچین پتانسیل عظیمی بر روی صنعت زنجیره تامین دارد اما چالشها و محدودیت‌هایی وجود دارد