2020/07/25

موج الیوت چیست؟

بر اساس تئوری موج الیوت سرمایه گذاران و معامله گران می توانند تحلیل تکنیکال انجام دهند. این نظریه بر این اساس استوار است که بازارهای مالی  از الگوهای خاصی پیروی می کنند، دراصل، بازار از الگوهای تکراری پیروی می‌کند .