2020/02/27

توافق G20 و تنظیم مقررات FATF برای ارزهای دیجیتال

اساسا قرار گرفتن در لیست سیاه یا کشورهای با بالاترین خطر پولشویی و اعمال کانترمرژ یا اقدام متقابل اتفاقی مخرب و وحشتناک برای اقتصاد هر کشوری است.