2020/09/23

ماینینگ پول یا استخر ماینینگ چیست؟

 ماینینگ، برای حفظ امنیت  بلاکچین ضروری است. شرکت کنندگان با محاسبه هش های خاص می‌توانند امنیت شبکه رمز ارزها را بدون نیاز به قدرت مرکزی تامین کنند .