2020/09/29

معرفی الگوریتم اجماع اثبات اعتبار (POA)

فضای رمز ارزها در شبکه بیت کوین از زمان اولین تراکنش بلاکچین تغییر و تحولات بسیاری داشته است. اثبات کار POW، اثبات سهام POS و ساز و کارهای اجماع همگی از پیشنهادهای جدید در شبکه بلاکچین بوده اند.